LT-3021 客製化行李牌紀念品製作

客製化行李牌紀念品製作 客製化行李牌紀念品製作 客製化行李牌紀念品製作

LT-3021
客製化行李牌紀念品製作

加入詢價單
NT$0
最小數量 0

廣受旅遊業者歡迎的客製化行李牌, 是旅行團必備的紀念品製作! 印上旅行社的logo和名稱, 出團就不怕跟其他旅客的行李搞混。 在旅途結束後,也會成為團員的旅遊紀念! 集比的客製化行李牌紀念品製作可以提供客戶最多元的製作選擇, 材質從金屬、皮革、PVC、Silicon到塑膠, 吊牌大小和造型也能依照需求設計打造。 對於一般的公司行號禮品, 行李吊牌亦是不二之選, 因為人人都用的上呀! 讓公司形象置入人心、 讓送禮的巧思滲入生活! 就從集比開始^^

特性

● 材質:Silicon/PVC/金屬/皮革/布料
● 掛在行李廂上幫助辨識度大大提升
● 展現個人風格裝飾品

● 材質:Silicon/PVC/金屬/皮革/布料
● 掛在行李廂上幫助辨識度大大提升
● 展現個人風格裝飾品

[{"cid":"86","pid":"221","title":"\u884c\u52d5\u96fb\u6e90","utitle":"portable-charger"},{"cid":"312","pid":"311","title":"\u6c7d\u8eca\u6536\u7d0d\/\u7f6e\u7269","utitle":"car-organizer"},{"cid":"303","pid":"221","title":"\u624b\u6a5f\u5916\u63a5\u93e1\u982d","utitle":"clip-on-camera-lens"},{"cid":"315","pid":"311","title":"\u8eca\u7528\u624b\u6a5f\/\u5e73\u677f\u67b6","utitle":"car-phone-and-tablet-holder"},{"cid":"58","pid":"221","title":"\u624b\u6a5f\u6307\u74b0\/\u652f\u67b6","utitle":"phone-ring-stand-and-holder"},{"cid":"74","pid":"221","title":"USB\u5145\u96fb\u5668","utitle":"usb-charger"},{"cid":"78","pid":"221","title":"USB\u50b3\u8f38\u7dda","utitle":"usb-cable"},{"cid":"221","pid":"0","title":"\u624b\u6a5f\u914d\u4ef6","utitle":"mobile-accessories"},{"cid":"309","pid":"221","title":"USB\u5145\u96fb\u7dda","utitle":"usb-charging-cable"},{"cid":"320","pid":"311","title":"\u81e8\u6642\u505c\u8eca\u724c","utitle":"car-temporary-parking-card"},{"cid":"223","pid":"0","title":"\u751f\u6d3b\u7528\u54c1","utitle":"home-items"},{"cid":"224","pid":"0","title":"\u6587\u5177\u7528\u54c1","utitle":"stationery"},{"cid":"227","pid":"0","title":"\u65c5\u884c\u7528\u54c1","utitle":"travel-items"},{"cid":"314","pid":"311","title":"\u8eca\u7528\u639b\u52fe\/\u8863\u67b6","utitle":"car-hook-and-clothes-hanger"},{"cid":"311","pid":"0","title":"\u6c7d\u8eca\u7528\u54c1","utitle":"car-accessories"},{"cid":"225","pid":"0","title":"\u4e00\u5361\u901a","utitle":"ipass"},{"cid":"226","pid":"0","title":"\u60a0\u904a\u5361","utitle":"e-ticket"},{"cid":"55","pid":"221","title":"\u624b\u6a5f\u64e6","utitle":"phone-cleaner"},{"cid":"60","pid":"224","title":"\u8033\u6a5f\u6372\u7dda\u5668\/\u7e5e\u7dda\u5668","utitle":"cable-winder"},{"cid":"61","pid":"224","title":"\u7b46\u7b52","utitle":"pen-holder"},{"cid":"62","pid":"224","title":"\u540d\u7247\u5ea7","utitle":"place-card-holders"},{"cid":"63","pid":"224","title":"\u8ff4\u7d0b\u91dd","utitle":"paperclip"},{"cid":"64","pid":"224","title":"\u5361\u5957","utitle":"card-holders"},{"cid":"65","pid":"227","title":"\u884c\u674e\u540a\u724c","utitle":"luggage-tags"},{"cid":"66","pid":"223","title":"\u676f\u84cb","utitle":"cup-cover"},{"cid":"67","pid":"223","title":"\u676f\u588a","utitle":"coasters"},{"cid":"68","pid":"223","title":"\u639b\u52fe\/\u5305\u5305\u639b\u52fe","utitle":"coat-hooks-purse-hooks"},{"cid":"69","pid":"223","title":"\u9020\u578b\u78c1\u9435","utitle":"fridge-magnets"},{"cid":"70","pid":"223","title":"\u88fd\u51b0\u76d2","utitle":"ice-cube-trays"},{"cid":"71","pid":"223","title":"\u9694\u71b1\u624b\u5957","utitle":"oven-gloves"},{"cid":"75","pid":"223","title":"\u9470\u5319\u5957","utitle":"key-covers"},{"cid":"79","pid":"227","title":"\u6a5f\u7968\u5305","utitle":"ticket-holder"},{"cid":"84","pid":"227","title":"\u8b77\u7167\u593e","utitle":"passport-holder"},{"cid":"87","pid":"225","title":"\u9020\u578b\u4e00\u5361\u901a","utitle":"figure-ipass"},{"cid":"89","pid":"226","title":"\u9020\u578b\u60a0\u904a\u5361","utitle":"custom-e-ticket"},{"cid":"90","pid":"225","title":"\u5ba2\u88fd\u5316\u4e00\u5361\u901a","utitle":"custom-ipass"},{"cid":"91","pid":"226","title":"\u5ba2\u88fd\u5316\u60a0\u904a\u5361","utitle":"3d-e-ticket"},{"cid":"92","pid":"225","title":"\u3127\u5361\u901a","utitle":"ipass-card"},{"cid":"93","pid":"221","title":"\u9000\u5361\u91dd","utitle":"sim-eject-tool"},{"cid":"94","pid":"224","title":"\u4fbf\u5229\u8cbc","utitle":"sticky-notes"},{"cid":"304","pid":"223","title":"\u98f2\u6599\u63d0\u888b","utitle":"custom-cup-sleeve-bag"},{"cid":"305","pid":"223","title":"\u8cfc\u7269\u888b","utitle":"custom-shopping-bag"},{"cid":"306","pid":"227","title":"\u884c\u674e\u675f\u5e36","utitle":"custom-luggage-straps"},{"cid":"307","pid":"0","title":"\u7121\u7dda\u88dd\u7f6e","utitle":"wireless-device"},{"cid":"308","pid":"307","title":"QI\u7121\u7dda\u5145\u96fb\u76e4","utitle":"qi-wireless-charger"},{"cid":"310","pid":"223","title":"\u74b0\u4fdd\u9910\u5177","utitle":"eco-friendly-flatware"},{"cid":"313","pid":"311","title":"\u8eca\u7528\u82b3\u9999\u5291","utitle":"car-fragrance"},{"cid":"316","pid":"311","title":"\u8eca\u7528\u5783\u573e\u6876\/\u7159\u7070\u7f38","utitle":"car-bin-and-ashtry"},{"cid":"318","pid":"224","title":"\u7b46","utitle":"promotional-pen"},{"cid":"319","pid":"223","title":"\u98a8\u6247","utitle":"portable-fan"},{"cid":"321","pid":"221","title":"\u85cd\u82bd\u8033\u6a5f\u4fdd\u8b77\u5957","utitle":"wireless-earbuds-case"},{"cid":"322","pid":"227","title":"\u91ce\u9910\u588a","utitle":"picnic-blanket"},{"cid":"73","pid":"221","title":"\u624b\u6a5f\u5145\u96fb\u5ea7","utitle":"mobile-charger-holder"},{"cid":"56","pid":"221","title":"\u8033\u6a5f\u585e","utitle":"dust-plug"},{"cid":"97","pid":"227","title":"\u74b0\u4fdd\u6536\u7d0d\u888b","utitle":"eco-packing-organizers"},{"cid":"54","pid":"221","title":"\u624b\u6a5f\u6bbc","utitle":"phone-cases"},{"cid":"57","pid":"221","title":"\u624b\u6a5f\u540a\u7e69","utitle":"phone-strap"}]